Megrez ED triplet APO

 versus

 

 

 

Megrez Fluorite Doublet

 

 

Marc van Gemert

&

Fred Hissink

 

Kort na de lancering van de Zenithstar Fluorite Doublet verschenen de eerste vragen op de diverse forums: ‘Is de ZS fluorite doublet beter dan de Megrez ED triplet APO?’ en ‘Is de kleurcorrectie van de ZS fluorite doublet beter?’ Enige tijd later verscheen de fluorite-doublet ook in Megrez-verpakking en nam de verwarring toe. Twee weken geleden hebben we beide kijkers visueel met elkaar vergeleken en de resultaten in dit artikel verpakt.

 

Volgens Daniel Da Pont van WO zou de Megrez Fluorite Doublet (in het vervolg aangeduid als Megrez Fl.) ietwat scherpe beelden vertonen dan de Megrez ED triplet APO (in het vervolg aangeduid als Megrez ED) Hele grote verschillen zouden er echter niet zijn. Na wat speurwerk op diverse Yahoogroupen en review-sites werd duidelijk dat beide kijkers nog niet met elkaar waren

vergeleken, zelfs niet door review-goeroe Tom Trusock. Dus, tijd om zelf aan de slag te gaan!

 

Het vergelijken van twee kijkers is een lastige zaak; de beste resultaten krijg je alleen als je de onderlinge beelden direct met elkaar kunt vergelijken. Sterker nog, als je het niet wilt laten bij een globale indruk komt er zelfs veel meer bij kijken. Om directe interpretatie van de beelden mogelijk

te maken zijn beide kijkers ‘stijf’ naast elkaar gezet; alsof we een Megrezbinoculair wilde bouwen…De ‘Megrez-twins’ werd 45 minuten voor aanvang van de test buiten gezet, dit om een goede thermal equilibrium mogelijk te maken. Aardse invloeden die de seeing zouden kunnen beïnvloeden werden zo goed mogelijk geëlimineerd (denk hierbij aan het observeren in de buurt van warmtebronnen, bijvoorbeeld boven een dak)

 

Beide kijkers werden bewapend met dezelfde zenitspiegel, oculairen en barlow: een WO quartz dieletric, een Televue Plossl 32, Radian 12, Nagler 7 en Televue barlow 2x.

 

Ready? Go!

Een half uur nadat de kijkers waren opgesteld, begonnen we met de eerste voorzichtige waarnemingen. Het was al direct duidelijk dat de Megrez ED ‘achterliep’ qua mate van accli­matiseren; niet zo vreemd als je bedenkt dat de Megrez ED een triplet-objectief heeft en de Megrez Fl. een doublet is. Enfin, toen beide kijkers de staat van ‘thermal equilibrium’ hadden bereikt, konden we beginnen met het vergelijken. De maan stond aan een zeer transparante hemel, dus een uitgelezen testobject v.w.b. de mate van kleurcorrectie, detailweergave en contrastoverdracht.

 

Bij lage vergrotingen zijn de beelden van beide kijkers identiek; een hoge contrastweergave en geen chromatische aberratie (afgezien van de kleurfout die het oculair introduceert) De zeeën, kraters, rillen en breuken zijn ook in het asgrauwe gedeelte duidelijk zichtbaar. Deels wordt de goede zichtbaarheid veroorzaakt door de transparante hemel, maar daarnaast zegt het ook iets over de overdracht van beelden door de optiek. Beide kijkers vertonen bovendien geen reflecties die zwakke details kunnen versluieren. Als de maan net buiten het beeldveld wordt gezet, is er geen ‘delegatie van licht’ dat de naderende maan aankondigt.

 

Naarmate de vergroting wordt opgevoerd, ontstaat een klein verschil; de Megrez Fl. lijkt een scherpere beeldweergave te hebben, al is het verschil in scherpte klein. Het afwisselend vergelijken van beide kijkers in een vlug tempo laat zien dat de Megrez Fl. inderdaad een zeer kleine voorsprong heeft. Het beeld lijkt iets helderder, iets sprankelender zogezegd. Het lijkt alsof aan de Megrez Fl. net iets meer millimeters opening zijn toegevoegd. Beide kijkers laten echter dezelfde details zien en het verschil is niet bijzonder groot.

 

Seeing

Tijdens momenten van matige tot goede seeing vertoont de Megrez Fl dus een iets helderder beeld. Met name de STM-coating (Super Transmission Coating) en het feit dat het objectief een doublet is i.p.v. een triplet, zou hier aan een steentje kunnen bijdragen. Maar, naarmate de kwaliteit van de seeing toeneemt, wordt het verschil tussen beide kijkers kleiner; en, dat verschil was toch al niet groot. Dus, m.a.w.: de Megrez Fl. presteert iets beter qua beeldscherpte en helderheid tijdens mindere en matige momenten van luchtrust; de Megrez ED komt tijdens goede en zeer goede seeing op één lijn te liggen met de Megrez Fl. Ook de test op Saturnus bevestigde onze vermoedens: beide kijkers laten perfecte beelden zien van de geringde planeet, maar ook nu bepaalde de kwaliteit van de seeing de voorsprong van beide kijkers. Een relatief ‘klein’ object zoals Saturnus met scherpe en ook wazige begrenzingen is een prima testobject. Beide kijkers laten de cassini-scheiding uitstekend zien, evenals de equatoriale band en contrastverschillen. De Megrez Fl. lijkt tijdens de helft van de waarnemingsmomenten een kleine voorsprong te hebben.

 

Deepsky

Nadat de maan achter de huizen was verdwenen, werd nog even de bolvormige sterrenhoop M3 in het beeldveld gezet. Na lang en aandachtig waarnemen werd duidelijk dat beide kijkers absoluut gelijkwaardig zijn; de distributie van licht over de bolhoop is identiek, evenals als het oplossend vermogen. Beide kijkers laten aan de rand zwakke afzonderlijke sterren zien en naar het centrum toe hetzelfde korrelige uiterlijk. Ook de afbeeldingskwaliteit vanuit het centrum naar de randen van het beeldveld is identiek.

 

Kleurcorrectie

Tja, altijd weer een hot item dat we lekker voor het laatst hebben bewaard (!) Bij een lage vergro­ting vertonen beide kijkers geen kleurfouten, afgezien van de laterale chromatische aberratie van de oculairen (jawel, zelfs Tele Vue-oculairen vertonen kleurfoutjes!) Naarmate de vergro­tingen hoger worden, ontstaat een klein verschil in scherpte; echter, om dit te kunnen constateren moet wel geconcentreerd worden geobserveerd! Beide kijkers verdragen behoorlijke sterke vergro­tingen en deinzen niet terug voor 280-300x! En, alhoewel er geen nieuwe details aan het beeld wor­den toegevoegd (zogenaamde ‘lege vergrotingen’) zijn de details in bijvoorbeeld kraters zeer goed zichtbaar. Schaduwen op de maan zijn inktzwart en de randen van kraters, bergen en andere oppervlaktedetails vertonen geen kleuren. Visueel gezien kunnen we weinig verschil ontdekken v.w.b. de kleurcorrectie van beide kijkers. Tijdens momenten van slechte seeing lijkt het alsof de Megrez Fl. een hele lichte rode zweem vertoont. Bij nadere beschouwing blijkt dat de Megrez ED een iets sterke mate van ‘kleurechtheid’ bezit, maar als je niet echt naar een verschil zoekt, zul je het tijdens normale waarnemingen niet direct ontdekken.

 

Who’s the winner?

Eigenlijk zijn beide kijkers absolute toppers en dus winnaars; wie één van deze telescopen bezit, heeft werkelijk een prachtig instrument! Resumerend kan worden gesteld dat de Megrez ED een iets betere kleurcorrectie heeft en de Megreez Fl. een iets scherpe beeldweergave. Maar, tijdens momenten van zeer (goede) seeing is het lastig om de onderlinge verschillen vast te stellen! Bedenk wel dat de vergelijkingen niet parallel lopen met de fotografische prestatie van de Megrez-brothers.

 

De bezitters van een Megrez ED triplet APO en een Megrrez Fluorite Doublet moeten zich realiseren dat zij een zeer goed instrument in handen hebben. Afgezien van de gebruikte materialen en afwerking zijn beide kijkers tot zeer goede prestaties in staat. Zowel de ED als de FL. zijn toppers en verschillen onderling maar weinig.

 

Ons advies: geniet van je Megrez ED triplet APO en Megrez Fluorite Doublet. Beide kijkers vere­nigen geweldige optische eigenschappen en kunnen zich meten met de  bekende en vaak duur­dere merken.